CONVOCATÒRIA DE REUNIÓ de la Vocalia de Psicologia del Treball, Organitzacions i Recursos Humans


Convocam a tots/es els/les interessats/des en participar en la Vocalia de Psicologia del Treball, Organitzacions i RRHH, a la reunió que tindrà lloc el dijous 28 de novembre de 2019 a les 19:00 h. a la seu del COPIB.

L'ordre del dia serà el següent:

1.- Coneixement de les necessitats i propostes dels membres de la vocalia.

2.- Informació sobre l’Europsy de RRHH.

3.- Torn obert de paraula.

Lourdes Barros Garrido, col·legiada (B-02721)

Vocal de Psicologia del Treball, Organitzacions i RRHH