Memòria d’intervencions realitzades en les pràctiques amb esportistes del CTEIB


S’abordaran els diferents casos treballats per cada psicòleg durant el trimestre de formació pràctica en el CTEIB, tots ells supervisats per el psicòleg esportiu del centre, el Sr. Carlos García Cerdà, nº Col. B-01462.