TALLER: Violència de gènere i dependència. pautes per a la intervenció psicològica


Atenció! Places esgotades.

Els objectius del taller són donar a conèixer la vinculació entre violència de gènere i els patrons de dependència i aprendre a estructurar, des d'aquesta visió, intervencions que puguin donar resposta a aquesta problemàtica. Amb ARUN MANSUKHANI, psicòleg AO-02325. Psicòleg Especialista en Psicologia Clínica (PsyD), sexòleg, EuroPsy Specialist in Psychology and Psychotherapy, expert i especialista universitari en hipnosi clínica, practitioner i consultor EMDR. Assessor i ponent davant l'ORAS-CONHU (Fons de Població de Nacions Unides, ONU-UNFPA). Membre de la Junta Directiva del Col·legi Oficial de Psicòlegs i d'òrgans de direcció del COP-AO. Director del Màster de Psicologia Clínica i de la Salut (COP-AO) i professor en 12 màsters de post-grau nacionals.