TALLER: Prostitució i tracta de persones: habilitats terapèutiques fonamentals del/de la psicòleg/oga


Es vol donar a conèixer els factors determinants d'una bona intervenció psicològica amb dones en contexts de prostitució i tràfic. Amb FRANCISCA MUÑOZ-RAMOS RIPOLL, psicòloga General Sanitaria (coll. B-00338). Psicoterapeuta acreditada per l’EFPA. Experta universitària en psicopatologia d’infància i adolescència. Treballa en el Casal Petit (H. Oblatas) dirigit a dones en risc d’exclusió social.

Preu:
  • Col·legiats/des Mallorca 20€
  • Col·legiats/des Menorca i d’Eivissa i Formentera: gratuït (ingrés del 50% que es tornarà una vegada finalitzat el curs) 10€
  • Col·legiats/des en atur i col·legiats/des jubilats/des 15€
  • Estudiants de Psicologia precol·legiats 5€
  • Estudiants de Psicologia, Màster PGS i altres màsters universitaris homologats de Psicologia 15€
  • Psicòlegs/ogues no col·legiats/des 35€