XI Jornadas Nacionales de Violencia de Género. Acceso por streaming


¡Atenció!
Inscripció exclusivament per a accés per streaming.

S’EMETRÀ UN CERTIFICAT D’ASSITÈNCIA ONLINE DE 10 HORES.

Preu:
  • Precio único 10€