CURS: Gestió del rendiment esportiu: habilitats i tècniques psicològiques aplicades a l’esport


Atès que hi ha una demanda de professionalització en l'àmbit de la psicologia esportiva i el Col·legi Oficial de Psicòlegs ha brindat els mitjans per facilitar la certificació d'aquells professionals de la psicologia de l'esport i l'activitat física, aquest curs encaixa perfectament amb els requisits necessaris per aconseguir aquests objectius. Es valora com a fonamental que els professionals que treballen amb esportistes tinguin coneixement de psicologia de l’esport per gestionar i ajudar a gestionar als esportistes els diferents reptes psicològics que planteja l’esport, tal com: fair play, plantejament d’objectius, gestió d’emocions, etc.

Preu:
  • Col·legiats/des Mallorca 50€
  • Col·legiats/des Menorca i d’Eivissa i Formentera: gratuït (ingrés del 50% que es tornarà una vegada finalitzat el curs) 25€
  • Col·legiats/ades en atur i col·legiats/des jubilats/des 40€
  • Estudiants de Psicologia precol·legiats 20€
  • Estudiants de Psicologia, Màster PGS i altres màsters universitaris homologats de Psicologia 30€