CONVOCATÒRIA DE REUNIÓ del Grup de Treball: Àrea de resolució de conflictes dins l'àmbit familiar


Convocam a tots/es els/les interessats/des en participar en el Grup de Treball: Àrea de resolució de conflictes dins de l'àmbit familiar a la reunió que tendrà lloc el DIMARTS 16 DE JULIOL de 2019 a les 13:30h. a la seu del COPIB.

L’ORDRE DEL DIA serà el següent:  

  1. 1.-Continuar con la definició del tipus de qüestionari per la mediació del nivell de conflictivitat en las famílies en base a la documentació estudiada sobre aspectes relacionats amb la psicometria.
  2. 2.-Torn obert de paraula.

Sofía Jordana Ferrando. Col∙legiada (B-02742)
Coordinadora del Grup de Treball RESOLUCIÓ DE CONFLICTES DINS L'AMBIT FAMILIAR