PRESENTACIÓ del treball d’investigació: "Les condicions laborals dels i les professionals de la psicologia a l’àmbit social de les Illes Balears"


El Grup de Treball d’Intervenció i Atenció Psicològica a la Àmbit Social del COPIB va elaborar una enquesta amb la intenció de recollir informació sobre la realitat laboral dels i de les professionals amb llicenciatura en Psicologia que fan feina a l’àmbit social a la CAIB realitzant funcions pròpies de la psicologia de la intervenció social. Les dades varen ser recollides entre gener i abril de 2017 a través d’un formulari online dirigit a les administracions públiques, serveis, empreses privades, entitats, associacions, fundacions... perquè els llicenciats i llicenciades en Psicologia hi poguessin participar voluntàriament.

Presentat per:

Maria del Diego Barquín

Vocal de Psicologia de la Intervenció Social del

Collegi Oficial de Psicologia de les Illes Balears (COPIB)

Hi intervindrà:

Mª de la Ascensión Álvarez Molina,

Coordinadora del Grup d’Intervenció i Atenció Psicològica a l’Àmbit Social del

Collegi Oficial de Psicologia de les Illes Balears (COPIB)

Lloc:

Sala d’actes del COPIB: c/ Manuel Sanchis Guarner, núm. 1 de Palma