CURS: Multiculturalitat i intervenció en emergències


Per conèixer quines accions/conductes poden afavorir o per contra poden interferir en la intervenció psicològica en aquestes situacions, adquirir coneixements sobre les creences, emocions i conductes que són socialment admeses o esperades en cada cultura en situacions de pèrdues i formar sobre els diferents rituals, sobre el paper de la dona, de la infància, així com els hàbits alimentaris, donació d'òrgans i suïcidi. AMb DOLORES CAÑOSSANTOS ESCALANTE OJEDA, Psicòloga (col·legiada CE-102). Degana del Col·legi Oficial de Psicologia de Ceuta. Coordinadora del Grup d'Intervenció Psicològica en emergències i catàstrofes del Col·legi Oficial de Psicòlegs de Ceuta (GIPEC). Psicòloga pertanyent a la Xarxa Nacional de Psicòlegs per a l'Atenció a les Víctimes de Terrorisme. Ministeri d'Interior. Formació EMDR Nivell II LEVEL I TRAINING.

Preu:
  • Col·legiats/des Mallorca i d'altres províncies 65€
  • Col·legiats/des Menorca i d’Eivissa i Formentera: gratuït (ingrés del 50% que es tornarà una vegada finalitzat el curs) 32,5€
  • Col·legiats/des integrants del GIPEC IB 20€
  • Col·legiats/des en atur i col·legiats/des jubilats/des 55€
  • Estudiants de Psicologia precol·legiats 35€
  • Estudiants de Psicologia, Màster PGS i altres màsters universitaris homologats de Psicologia 45€
  • Psicòlegs/ogues no col·legiats/des i altres professionals 85€