Aspectes neuropsicològics de la esquizofrènia


L'avaluació psicodiagnòstica i Neuropsicològica mitjançant proves i escales estandarditzades forma part de la pràctica clínica habitual en l'abordatge Psicològic del pacient ingressat a la Unitat d'Hospitalització de Subaguts de l'Hospital Psiquiàtric de Palma de Mallorca. Institució que des d'inicis dels anys 80 compta amb la incorporació del psicòleg clínic en els Serveis de Psiquiatria i amb una àmplia tradició en el tractament multidisciplinari de pacients amb trastorn mental greu. Amb MARGARITA ROSSELLÓ CORRÓ, Psicòloga (coll. 0-00098). Psicóloga Especialista en Psicologia Clínica. Psicòloga Clínica de la Unitat d’Hospitalització de Subaguts. Hospital Psiquiátrico/Hospital Son Espases.

Preu:
  • Col·legiats/des Mallorca i d'altres províncies 15€
  • Col·legiats/des Menorca i d’Eivissa i Formentera (ingrés del 50% de la matrícula que es tornarà una vegada finalitzat el curs) 7,5€
  • Col·legiats/des en atur i col·legiats/des jubilats/des 10€
  • Estudiants de Psicologia precol·legiats 0€
  • Estudiants de Psicologia, Màster PGS i altres màsters universitaris homologats de Psicologia 10€