CURS: Procediment diagnòstic i elaboració d'informes en psicologia educativa


S'oferiran instruments i procediments que permeten realitzar un diagnòstic eficaç en l'àmbit educatiu a fi d’aplicar mesures educatives especialitzades, diferents de l'atenció educativa ordinària i distingir entre mesures de prevenció primària, cribratge i prevenció secundària, diagnòstic en psicologia educativa. Amb MARÍA DEL CARMEN MONTES REGUERA, Psicòloga (col·l. AN-000341). Orientadora a EOE Jerez 1. Coordinadora de l’Equip d’Orientació. Vocal de la Junta directiva de la Divisió de l'Àrea de Psicologia Educativa del Consell General de la Psicologia d'Espanya.

Preu:
  • Col·legiats/des Mallorca 65€
  • Col·legiats/des Menorca i d’Eivissa i Formentera: gratuït (ingrés del 50% que es tornarà una vegada finalitzat el curs) 32,5€
  • Col·legiats/ades en atur i col·legiats/des jubilats/des 55€
  • Estudiants de Psicologia precol·legiats 35€
  • Estudiants de Psicologia, Màster PGS i altres màsters universitaris homologats de Psicologia 45€