SESSIÓ CLÍNICA: Síndrome de Guillain-Barré i dol


S’explicarà el procés d'intervenció, estratègies útils en l’afrontament d’aquest tipus de casos així com es reflexionarà sobre la possible relació entre una crisi de la Síndrome de Guillain-Barré i situacions de crisi emocionals. Amb  PABLO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Psicòleg (B-02736). Actualment es troba exercint la seva tasca com a psicooncòleg a l'Associació Espanyola Contra el Càncer, també és psicòleg d’emergències i compta amb àmplia experiència en el tractament del dol.