TALLER: Protocol de detecció i intervenció de l’assetjament entre iguals a l’àmbit escolar


Els objectius són conèixer les diferents fases del protocol de prevenció, detecció i intervenció d’assetjament escolar de les Illes Balears, el treball en xarxa com a eina imprescindible per ajudar a l’alumnat i famílies afectades, i practicar algunes tècniques i instruments de treball individual i grupal que s’apliquen als centres docents. Amb MARTA ESCODA TROBAT, directora de l’Institut per a la Convivència i l’Èxit Escolar. Conselleria d’Educació i Universitat.

Preu:
  • Col·legiats/des Mallorca 50€
  • Col·legiats/des Menorca i d’Eivissa i Formentera: gratuït (ingrés del 50% que es tornarà una vegada finalitzat el curs) 25€
  • Col·legiats/ades en atur i col·legiats/des jubilats/des 40€
  • Estudiants de Psicologia precol·legiats 30€
  • Estudiants de Psicologia, Màster PGS i altres màsters universitaris homologats de Psicologia 40€
  • Psicòlegs/ogues no col·legiats/des i altres professionals 80€