SESSIÓ CLÍNICA: Procés oncològic i trauma. Tècniques narratives


Inscripció ampliada fins al 20 de gener de 2018.

S'exposarà el procés psicoterapèutic d'un cas clínic amb simptomatologia pròpia del TEPT. Analitzarem i proposarem tècniques d'intervenció des d'una perspectiva de la psicoteràpia narrativa així com l'evolució del cas al llarg de la intervenció. Amb PABLO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Psicòleg (B-02736). Actualment es troba exercint la seva tasca com a psicooncòleg a l'Associació Espanyola Contra el Càncer, també és psicòleg d’emergències i compta amb àmplia experiència en el tractament del dol.