SEMINARI: Maneig d'emergències psicològiques durant i després d'esdeveniments extremadament estressants


Els objectius del curs són establir les eines necessàries per a intervenir amb seguretat, eficàcia i garanties en una situació d'emergència, tant a nivell individual com dins d'un equip d'intervenció en catàstrofes. manejar l'expressió emocional desbordada d'una persona en els primers instants després d'una pèrdua i dominar protocols d'intervenció especialitzats en diferents situacions crítiques, aplicar cada tècnica correctament i a temps. Amb JUERGEN SCHRAMM, Psicòleg. Supervisor. Psicoterapeuta sènior d’urgències NRW, Alemanya. Entrenat en comportament i teràpia familiar sistèmica i hipnosi clínica (Milton Erickson Society M.E.G.). Ex cap d’assessorament telefònic de suïcidi Krefeld.

Preu:
  • Col·legiats/des Mallorca 30€
  • Col·legiats/des Menorca i d’Eivissa i Formentera: gratuït (ingrés del 50% que es tornarà una vegada finalitzat el curs) 15€
  • Col·legiats/des integrants del GIPEC IB (matrícula subvencionada per l’112) 15€
  • Col·legiats/des en atur i col·legiats/des jubilats/des 10€
  • Estudiants de Psicologia precol·legiats 10€
  • Estudiants de Psicologia, Màster PGS i altres màsters universitaris homologats de Psicologia 10€
  • Psicòlegs/ogues no col·legiats/des 50€