CONVOCATÒRIA DE REUNIÓ del Grup de Treball: Àrea de resolució de conflictes dins l'àmbit familiar


Convocam a tots/es els/les interessats/des en participar en el Grup de Treball: Àrea de resolució de conflictes dins de l'àmbit familiar a la reunió que tendrà lloc el dimarts 29 d'octubre de 2019 a les 13:30h. a la seu del COPIB.

L’ORDRE DEL DIA serà el següent:  

  1. 1. Aportació de propostes de formació (cursos, tallers, seminaris) per al 2020. Les propostes hauran d'estar relacionades amb qualsevol aspecte dins de l'àmbit de família i han d'estar definides a manera general (ponent, càrrec, durada, contingut, objectius, data, etc.).
  2. 2. Aportacions dels membres quant als aspectes relacionats amb la psicometria en relació a la documentació enviada per a l'elaboració del qüestionari per al mesurament del nivell de conflictivitat en les famílies. Per aquest motiu, es prega als membres del grup que estudiïn la documentació enviada i a possibles nous membres que la sol·licitin per a poder estudiar-la abans del reunió.
  3. 3. Torn obert de paraula.

Sofía Jordana Ferrando. Col∙legiada (B-02742)
Coordinadora del Grup de Treball RESOLUCIÓ DE CONFLICTES DINS L'AMBIT FAMILIAR