SESSIÓ CLÍNICA: Síndrome de Guillain-Barré i dol


Inscripció ampliada fins al 15 de novembre de 2018.

S’explicarà el procés d'intervenció, estratègies útils en l’afrontament d’aquest tipus de casos així com es reflexionarà sobre la possible relació entre una crisi de la Síndrome de Guillain-Barré i situacions de crisi emocionals. Amb  PABLO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Psicòleg (B-02736). Actualment es troba exercint la seva tasca com a psicooncòleg a l'Associació Espanyola Contra el Càncer, també és psicòleg d’emergències i compta amb àmplia experiència en el tractament del dol.