REUNIÓ de la Junta del COPIB amb els/les col·legiats/des de Menorca


La Junta del COPIB té el plaer de convidar-vos el DIVENDRES dia 26 d’OCTUBRE DE 2018 a les 18:30h a la seu del Consell Insular de Menorca (Plaça de la Biosfera, s/n).


La finalitat és tenir un contacte més directe entre la Junta del COPIB i els/les col·legiats/des de Menorca que serveixi d’intercanvi d’informació, suggeriments, propostes de millora i necessitats, així com per donar resposta a tots els temes col·legials que afecten a la professió.

L’horari de la reunió serà de 18:30h a 21:00h.

ORDRE DEL DIA:

1.- Informació general del COPIB: Llistat de perits, Grups de Treball, Formació Gratuïta, Pàgina web, etc.

2.- Problemàtica de l’intrusisme en la professió: accions que duu a terme el COPIB i protocol d’actuació.

3.- Pla de formació del COPIB 2019: Propostes de cursos, seminaris i tallers.

4.- Visibilitat del COPIB en els mitjans de comunicació: articles i comunicats de premsa, entrevistes, etc.

5.- La nova llei de protecció de dades.

6.- Col·laboracions del COPIB amb institucions públiques i entitats de Menorca.

7.- Implementació de sessions clíniques.

8.- Propostes de línies estratègiques i accions a seguir de la Vocalia de Menorca del COPIB i participació activa dels/de les col·legiats/des.

9.- Serveis col·legials a disposició dels/de les col·legiats/des de Menorca.

10.- Temes d'última hora.

11.- Precs i preguntes.

HI ASSISTIRAN:

Javier Torres Ailhaud.

Degà del COPIB

Maite Ferrero Hernández.

Vocal de Menorca del COPIB


VOS ANIMAM A QUE PARTICIPEU A DITA REUNIÓ COL·LEGIAL.