XERRADA-COL·LOQUI: Nou reglament general de protecció de dades: compliment i conseqüències de l'aplicació per als/a les professionals de la psicologia


Retransmissió per streaming per col·legiats/des d'Eivissa, Formentera i Menorca.

La Junta del COPIB té el plaer de convidar-vos el proper DIMECRES dia 20 DE JUNY DE 2018 A LES 19:30 h.

XERRADA-COL·LOQUI:

“Nou reglament general de protecció de dades: compliment i conseqüències de l'aplicació per als/a les professionals de la psicologia”

Ponent: Miguel Mir Allende. Assessor jurídic

PROGRAMA: • El/la professional de la Psicologia i les obligacions i compliment del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades). Text pertinent a l'efecte de l'EEE.