SESSIÓ CLÍNICA: Càncer de mama: apoderament i acompanyament


Es donarà a conèixer aspectes rellevants del rol del/la professional de la psicologia dins d'una associació de pacients. Presentar les principals dinàmiques que es duen a terme amb el grup. Exposar les principals dificultats professionals que podem trobar al treballar amb grups. Amb MARÍA DEL DIEGO BARQUÍN, Psicòloga (B-02763). Actualment coordina el GAM de Auba Mallorca, associació de dones afectades de càncer de mama. També és formadora d'equips de treball en matèria de gestió emocional.