I després de l'emergència què feim?: Postemergència, suport i intervenció psicològica amb familiars de víctimes de suïcidi, accidents i assassinats. Taller 3 de les IV Jornades d'Intervenció Psicològica en Emergències


Reaccions habituals després d'una emergència. Trauma: Què és un trauma?, la personalitat resilient. Superar un trauma, eixos del tractament. Indicadors positius i negatius. Dol: Facilitar el dol no complicat, tècniques útils. Identificar a persones en dol amb risc.
 Diagnòstic del dol complicat. Com resoldre un dol complicat.

Impartit per Alice Liljedahl. Psicòloga. Servei de Postemergència. COPIB-Govern Balear.

Aquest és el Taller Pràctic 3 de les IV Jornades de Intervenció Psicològica en Emergències i Catàstrofes.

Recordeu que els tallers són simultanis, només podeu triar un dels cinc oferits.

Preu:
  • Col·legiats/des del COPIB, Col·legiats/des en atur, col·legiats/des jubilats/des, Estudiants de Psicologia precol·legiats, Estudiants de Psicologia, Màster PGS i altres màsters universitaris homologats de Psicologia. 0€
  • Altres professionals. 10€