Assetjament escolar: anàlisi, avaluació i intervenció


El curs vol analitzar el fenomen de l'assetjament escolar, aprendre estratègies per detectar l'assetjament escolar, identificar accions i programes de prevenció de la violència, manejar instruments d'avaluació de les variables relacionades amb l'assetjament escolar i aplicar mesures d'intervenció psicoeducativa i terapèutica davant l'assetjament escolar. Amb PILAR CALVO PASCUAL, psicòloga (coll. –R-0021). Degana del COP La Rioja.Psicòloga General Sanitari. Postgrau en Neuropsicologia Clínica. Coordinadora de la Divisió de Psicologia Educativa del Consell General de la Psicologia d'Espanya. Directora de Departament d'Orientació del CPC NSBC de Logronyo. Directora de Centre de Psicologia. Participant en Congressos i Jornades de Psicologia amb continguts centrats en l'aplicació de la Psicologia en l'àmbit educatiu. Formadora de grups de pares-mares i professorat en el desenvolupament emocional i en processos de comunicació; i PEDRO VALLÉS TURMO, diplomat en Professorat d'Educació General Bàsica en l'especialitat de ciències humanes. Coordinador de dues Aules Externes del Govern de la Rioja: mesures excepcionals d'atenció educativa dirigides a alumnes que manifesten greus dificultats d'adaptació escolar associades a conductes disruptives, d'inserció social, d'adaptació escolar, greus problemes socials, nulla motivació escolar, absentisme escolar.

Preu:
  • Col·legiats/des Mallorca 65€
  • Col·legiats/des Menorca i d’Eivissa i Formentera: gratuït (ingrés del 50% que es tornarà una vegada finalitzat el curs) 32,5€
  • Col·legiats/des integrants del GIAI 52€
  • Col·legiats/des en atur i col·legiats/des jubilats/des 55€
  • Estudiants de Psicologia precol·legiats 35€
  • Estudiants de Psicologia, Màster PGS i altres màsters universitaris homologats de Psicologia 45€
  • Psicòlegs/ogues no col·legiats/des 85€