Avaluación neuropsicològica i realitat virtual (RV)


Els objectius són l'introducció teòrica a la Realitat Virtual i el seu desenvolupament dins la pràctica clínica i sanitària, aixi com oferir un model d’avaluació amb RV dins els diferents vessants aplicats tant amb adults com amb població infantojuvenil. Amb MIGUEL MEJÍAS PÉREZ, Psicòleg General Sanitari (Coll. GZ-02512). Llicenciat en Psicologia per la UIB. Pràcticum en Psicologia Pericial. Màster en neuropsicologia clínica (en curs) per la UAB. Investigador senior Nesplora.

Preu:
  • Col·legiats/des Mallorca 25€
  • Col·legiats/des Menorca i d’Eivissa i Formentera: gratuït (ingrés del 50% que es tornarà una vegada finalitzat el curs) 12,5€
  • Col·legiats/des en atur i col·legiats/des jubilats/des 15€
  • Estudiants de psicologia precol·legiats 10€
  • Estudiants de Psicologia, Màster PGS, altres master universitaris homologats de Psicologia 20€
  • Psicòlegs/ogues no col·legiats/des i altres professionals 50€