TALLER PRÀCTIC: WISC-V, escala d’intel·ligència de Wechsler per a nens - Matí


ACTIVITAT EXCLUSIVA PER PROFESSIONALS DE LA PSICOLOGIA COLLEGIATS

Aquest taller pretén donar a conèixer la nova prova d'Intel·ligència renovada WISC V i aprofundir en la seva utilitat.

El WISC V és una prova clínica d'aplicació individual destinada a l'avaluació de les aptituds intel·lectuals d'individus situats entre els 6 i els 16 anys 11 mesos.

El WISC-V incorpora notables millores, que permeten identificar de manera més ràpida i senzilla, tant els dèficits com les possibilitats d'intervenció, mantenint l'estàndard d'excel·lència de Wechsler. Proporciona una avaluació àmplia de l'aptitud intel·lectual general, a més de cinc dominis cognitius específics que afecten tant al rendiment escolar com a altres àrees relacionades.