Tractament dels trastorns de la conducta alimentària


El curs vol obtenir una comprensió del trastorn des de la seva complexitat, evitant caure en formulacions simplistes, augmentar la sensibilització dels professionals entorn del TCA, conèixer i identificar un trastorn d'alimentació, el seu diagnòstic diferencial, el seu abordatge terapèutic (tant a nivell nutricional, com psicològic) i els elements de prevenció dels mateixos, comprensió de la seva etiologia: relació amb els estils d'inclinació disfuncionals i amb la història de trauma, identificar simptomatologia dissociativa i el seu abordatge en el TCA...

Preu:
  • Col·legiats/des Mallorca 105€
  • Col·legiats/des Menorca i d’Eivissa i Formentera (ingrés del 50% de la matrícula que es tornarà una vegada finalitzat el curs) 52,5€
  • Col·legiats/des en atur i col·legiats/des jubilats/des 95€
  • Estudiants de Psicologia i Màster PGS 75€
  • Psicòlegs/ogues no col·legiats/des i altres professionals 135€