Valoració i diagnòstic en Trastorns Específics de l’Aprenentatge


S’abordarà el cas d’un alumne que ve a consulta per la sospita de presència de dificultats específiques d’aprenentatge per part dels seus pares, sense que hagi existit percepció de problemàtica per part del col·legi durant la seva escolarització.