Teràpia de parelles depenents i conflictives


Objectius:

• Dotar als assistents de les eines necessàries per reconèixer i avaluar els problemes més freqüents que es donen en les parelles amb alt nivell de conflictivitat.

• Ajudar a reflexionar sobre la relació de les relacions conflictives i els patrons d'inclinació sub-òptims i disfuncionals.

• Revisar les diferents eines terapèutiques de les quals es disposa en l'actualitat per afrontar el tractament amb aquest tipus de pacients.

Preu:
  • Col·legiats/des Mallorca 105€
  • Col·legiats/des Menorca i d’Eivissa i Formentera (ingrés del 50% de la matrícula que es tornarà una vegada finalitzat el curs) 50€
  • Col·legiats/des en atur i col·legiats/des jubilats/des 95€
  • Estudiants de Psicologia i Màster PGS 75€
  • Psicòlegs/ogues no col·legiats/des i altres professionals 135€