Intervenció en autoeficàcia en un equip d’alt rendiment


Es presentarà l’aplicació pràctica de l’ús de la variable autoeficàcia en diversos moments d’una intervenció psicològica a un equip de rendiment. Es discutirà i comentarà el procediment i la seva fonamentació de forma crítica amb els assistents. Se presentarà el cas pràctic d'un equip masculí de rendiment de basquetbol. Nivell de competició: 2ª Balear. Situació: pretemporada, formació de l’equip. Enquadrament professional: suport psicològic a l’entrenador adreçat a la planificació de la temporada. Demanda professional: obtenir el màxim rendiment dels jugadors. Objectius esportius: mantenir la categoria i promocionar diversos jugadors.