Intervenció en casos d'exclusió social. Concepte d'invàlid social o discapacitat social


Aquesta sessió vol donar a conèixer el projecte del menjador social Tardor de l'Associació Tardor, conèixer el perfil d'usuaris que hi atenem majoritàriament, entendre les dificultats que es troben en treballar a nivell psicològic amb el perfil d'exclusió social i donar explicació de casos reals amb la problemàtica d'exclusió social.