Sobre el col·legi

El Col·legi

El Col·legi

El Col·legi Oficial de Psicologia de les Illes Balears (COPIB) és una Corporació de Dret Públic amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat per al compliment de les seves finalitats. La seva missió és vetlar per la qualitat de les intervencions professionals, preservant i donant suport a la praxi de cada actuació, garantint als ciutadans l’òptima qualitat de l'atenció i el servei. El COPIB innovarà, desenvoluparà i implementarà serveis professionals competitius en consonància amb l'exercici de la professió i fomentarà els avantatges derivats del pes de ser un col·lectiu. El COPIB vol ésser la entitat col·legial professional de la psicologia a les Illes Balears, promovent valors que ofereixin rellevància institucional i prestigiïn els seus membres, de manera que aquests trobin en el seu si, el millor suport per al creixement personal i professional.
Col·legiats/des

Serveis a col·legiats

Llegir més
Ciutadania

Serveis a ciutadans

Llegir més
Actualitat

Noticies

Llegir més
Formació

Cursos Propis

Llegir més
Logo COPIB
| 1841
Col·legiats / des
| 430
Formacions
| 2003
Noticies d'Actualitat

Informació destacada per a col·legiats/des

Psicòleg/a Especialista en Psicoteràpia

La Federación Europea de Asociaciones de Psicólogos (EFPA), conoce que hay profesionales que están en posesión de una formación especializada en Ps...

SOAP (Servei d’Orientació al Professional de la Psicologia)

Les funcions del nou Servei d'informació d’Orientació al/ la psicòleg/oga (SOAP) són: Informar sobre aspectes tècnics o administratius relatius...

Servei d'assesoria juridica

Les necessitats i demandes d'assessorament jurídic dels col·legiats en exercici de la professió -o no-, van motivar que en el mes de gener de l'any 19...

Serveis per a Ciutadans/nes

Cerca de professionals de la psicologia col·legiats

Cerca de professionals de la psicologia col·legiats

Llistats definitius perits psicologia 2020

1.- S’adjunta el llistat definitiu en el llistat del torn de perits 2020 per complir els següents requisits: * Requisit 1.- Estar col·legiat/da....

Llistats definitius perits psicologia 2021

1.- S’adjunta el llistat definitiu en el llistat del torn de perits 2021 per complir els següents requisits: * Requisit 1.- Estar col·legiat/da....