Sobre el col·legi

El Col·legi

El Col·legi

El Col·legi Oficial de Psicologia de les Illes Balears (COPIB) és una Corporació de Dret Públic amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat per al compliment de les seves finalitats. La seva missió és vetlar per la qualitat de les intervencions professionals, preservant i donant suport a la praxi de cada actuació, garantint als ciutadans l’òptima qualitat de l'atenció i el servei. El COPIB innovarà, desenvoluparà i implementarà serveis professionals competitius en consonància amb l'exercici de la professió i fomentarà els avantatges derivats del pes de ser un col·lectiu. El COPIB vol ésser la entitat col·legial professional de la psicologia a les Illes Balears, promovent valors que ofereixin rellevància institucional i prestigiïn els seus membres, de manera que aquests trobin en el seu si, el millor suport per al creixement personal i professional.
Col·legiats

Serveis a col·legiats

Llegir més
Ciutadans

Serveis a ciutadans

Llegir més
Actualitat

Noticies

Llegir més
Formació

Cursos Propis

Llegir més
Logo COPIB
| 1822
Col·legiats / des
| 416
Formacions
| 1979
Noticies d'Actualitat

Informació destacada per a col·legiats/des

Psicòleg/a Especialista en Psicoteràpia

La Federación Europea de Asociaciones de Psicólogos (EFPA), conoce que hay profesionales que están en posesión de una formación especializada en Psico...

SOAP (Servei d’Orientació al Professional de la Psicologia)

Les funcions del nou Servei d'informació d’Orientació al/ la psicòleg/oga (SOAP) són: Informar sobre aspectes tècnics o administratius relatius...

Servei d'assesoria juridica

Les necessitats i demandes d'assessorament jurídic dels col·legiats en exercici de la professió -o no-, van motivar que en el mes de gener de l'any 19...

Serveis per a Ciutadans/nes

Cerca de professionals de la psicologia col·legiats

Cerca de professionals de la psicologia col·legiats

Llistats definitius perits psicologia 2018

Llistats definitius perits psicologia 2018 1.- S’adjunten el llistats definitius del torn de perits 2018 per complir els següents requisits:...

Llistats definitius perits psicologia 2019

Llistats definitius perits psicologia 2019 1.- S’adjunten el llistats definitius del torn de perits 2019 per complir els següents requisits:...